League of Legends 9.17 Yama Notları

 League of Legends 9.17 Yama Notları

Herkese merhaba! 

Dünya Şampiyonası’nda kullanılacak 9.19 Yaması’na kadar çılgın denge değişiklikleri yapmama yaklaşımımız sürse de bu yamamızda Aurelion Sol ve Kayle için önemli sayılabilecek ayarlamalarımız var. Biraz açmak gerekirse, zayıf oldukları konularda onlara biraz destek olarak geçerli veya güvenilir seçimler olmalarının önüne geçen noktaları ortadan kaldırmaya çalışacağız. Genel olarak Aurelion Sol artık daha anlaşılır bir şampiyon olacak ve başarılı olduğu anlar daha tatmin edici hale gelecek. Kayle’sa koridor safhasındaki zayıflık hissinden kurtulacak. 

Bu haftalık bizden bu kadar. Ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz.

Şampiyonlar

Aurelion Sol

Pasifinin hasarı azaldı; YG oranı artık tüm seviyelerde aynı; yıldızlar artık kitle kontrolüyle devre dışı kalmıyor. Q’nun bekleme süresi artık sabit değil; hareket hızı arttı; yıldız Aurelion Sol’ün hızına yetişiyor. W’su artık yıldızları genişletiyor ve onları giderek azalan bir hızla döndürüyor; bekleme süresi arttı; bedeli artık zamanla artmıyor. E’sinin pasif hareket hızı kalktı; menzili ve bekleme süresi arttı; hızı artık artıyor.

Aurelion Sol’ü oyunun erken safhalarında karşı oyuna daha açık hale getiriyoruz. Böylece onu daha iyi şekilde güçlenen bir şampiyona çevirmemiz ve oyunun ileri safhalarında kendini göstermesini sağlamamız mümkün olacak. W’suna gelen ayarlamayla birlikte yeni oyuncuların onu öğrenmesi kolaylaşacak. Başarılı olduğu anlar artık daha belirgin ve oyunda kazandığı avantaj daha tatmin edici.

Pasif – Kâinatın Merkezi

HASAR20/23/26/29/32/35/40/45/50/55/60/
70/80/90/100/110/120/130
 ⇒ 16/18/20/22/24/27/30/35/40/45/50/
60/70/80/90/100/110/120ORAN1-18. seviyelerde 0,18-0,35 Yetenek Gücü ⇒ 0,25 Yetenek GücüKALDIRILDIKİTLE KONTROLÜ ENGELLEMESİYetenekleri sınırlayan kitle kontrolleri artık Kâinatın Merkezi’ni engellemiyor.


Q – Felaket Yıldızı

BEKLEME SÜRESİ10 saniye ⇒ 11/10/9/8/7 saniyeHAREKET HIZI%10 ⇒ %20YENİGERİDE KALMAEğer Aurelion Sol yıldızından daha hızlıysa, yıldız hızlanarak ona ayak uydurur.


W – Dönence

YENİYARDIRAurelion Sol yıldızlarını dış sınıra ittiğinde, yıldızlar hasar ve azalarak kaybolan hız artışı kazanır. 3 saniyenin ardından veya Aurelion Sol’ün yeteneği erken etkinleştirmesi halinde yıldızlar geri çekilir ve Aurelion Sol’a 1,5 saniye içinde azalarak kaybolan %40 Hareket Hızı sağlar.BEKLEME SÜRESİ6/5,5/5/4,5/4 saniye ⇒ 8/6,5/5/3,5/2 saniyeMANA40 Mana + etkinleştirildiğinde saniye başına 22/24/26/28/30 Mana ⇒ Kullanıldığında 70/80/90/100/110 Mana


E – Uzay Seyyahı

KALDIRILDIPASİFAurelion Sol artık belli bir süre boyunca aynı doğrultuda ilerledikten sonra ilave hareket hızı kazanmıyor.MENZİL3000/4000/5000/6000/7000 ⇒ 5500/6000/6500/7000/7500BEKLEME SÜRESİ60/55/50/45/40 saniye ⇒ 80/75/70/65/60 saniyeHIZ600 ⇒ 600/650/700/750/800

Galio

Q’nun bekleme süresi azaldı. W’nun asgari ve azami hasarı arttı.

Galio son birkaç yamadır iyi performans gösteremiyor. Dolayısıyla diğer seçeneklerle rekabet edebilmesi için ona biraz ilgi gösteriyoruz.

Taban nitelikler

Gereksiz derecede karmaşık bir sayıyı yuvarlıyoruz.MANA YENİLENMESİ9,335 ⇒ 9,5


Q – Savaş Yelleri

BEKLEME SÜRESİ14/13/12/11/10 saniye ⇒ 12/11.5/11/10.5/10 saniye


W – Durand Kalkanı

ASGARİ HASAR10/20/30/40/50 ⇒ 20/35/50/65/80AZAMİ HASAR30/60/90/120/150 ⇒ 60/105/150/195/240

Kalista

Taban saldırı gücü, manası ve mana büyümesi arttı.

Kalista’yı bu şekilde güçlendirerek ortalama oyuncuların onunla daha başarılı olabilmesini ve şampiyonun farklı beceri düzeylerindeki oyunlarda boy gösterebilmesini sağlamaya çalışacağız.

Taban nitelikler

SALDIRI GÜCÜ67 ⇒ 69MANA231,8 ⇒ 250MANA BÜYÜMESİ35 ⇒ 45

Kayle

Pasif ilaveleri dört biçimi için de ayarlandı. Q’su artık mana iade ediyor; kullanım gecikmesi, atış hızı ve menzili azaldı; kullanım süresi güncellendi; rakiplerin zırh ve direncini daha az eksiltiyor ama etki süresi arttı. E’sinin ilave hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı, oranı arttı; isabet etkisi oranı güncellendi. R’si artık güçleniyor; yarıçapı arttı.

Kayle’ın oyunun ileri safhalarındaki taşıma potansiyelini biraz azaltarak erken safhalarda daha güçlü olmasını sağlıyoruz. Kayle, oyunun erken safhalarında ve bir ilaheye dönüşene kadar görece olarak zayıf bir şampiyon olmayı sürdürecek. Ancak hem o hem de rakipleri artık onun bu seviyeye ulaşıp ulaşamayacağı konusunda daha fazla söz sahibi olacak.

Pasif – İlahi Yükseliş

BİÇİM SEVİYELERİKayle, 6. seviyede Alazlı ve 11. seviyede Yüce hale gelir ⇒6. seviyede Yüce ve 11. seviyede Alazlı hale gelirAZİMLİ İLAVE HAREKET HIZIAzimli haldeyken ve rakiplere doğru ilerlerken %15 ⇒ Azimli haldeyken tüm yönlere doğru %8AZİMLİ YÜKÜ KAYNAKLARIYapılar dışındaki hedeflere yönelik normal saldırılar ⇒ Tüm normal saldırılarYÜCE SALDIRI MENZİLİ550 ⇒ 525KALDIRILDIYÜCE YÜK BAŞINA SALDIRI HIZIKayle’ın Azimli biçiminden kazandığı saldırı hızı, artık Kayle Yüce biçimindeyken yük başına %10 İlave Saldırı Hızı olacak şekilde artmıyor.KALDIRILDIULU ATEŞ DALGASI GERÇEK HASARIAteş dalgaları artık gerçek hasar vermiyor.YENİULU SALDIRI MENZİLİKayle, Ulu biçimindeyken fazladan 50 Menzil kazanır ve normal saldırı menzili toplamda 575 olur.


Q – Işığın Hükmü

YENİMANA İADESİArtık isabet ettiği her bir şampiyon için yeteneğin mana bedelinin %50’sini iade ediyor.KULLANIM GEÇİKMESİ0,5 saniye ⇒ 0,25 saniyeKULLANIM SÜRESİNormal saldırı gecikmesi ⇒ 0,25 saniyeATIŞ HIZI2000 ⇒ 1600MENZİL950 ⇒ 900DİRENÇ AZALTMASI3 saniyeliğine hedefin zırh ve büyü direncinin %20’si ⇒4 saniyeliğine hedefin zırh ve büyü direncinin %15’iGİDERİLEN HATAIşığın Hükmü’nün hedefine yakın dövüş menzilinden isabet etmesi halinde yeterince uzağa gitmemesi hatası giderildi.


E – Yıldızateşi Kılıcı

İLAVE BÜYÜ HASARIHedefin eksik canının %8/10/12/14/16’sı (her 100 Yetenek Gücü başına +%1) ⇒ Hedefin eksik canının %8/9/10/11/12’si (her 50 Yetenek Gücü başına +%1)İSABET ETKİSİ ORANI0,1 Toplam Saldırı Gücü ve 0,2 Yetenek Gücü ⇒ 0,1 İlave Saldırı Gücü ve 0,25 Yetenek Gücü


R – Yüce Adalet

BEDEL100 Mana ⇒ 100/50/0 ManaALAN ETKİSİ YARIÇAPI475 ⇒ 500

Leona

Q’nun bekleme süresi azaldı.

Leona’nın savaş başlatan desteklere karşı etkili olma özelliğini iyice pekiştiriyoruz.

Q – Şafak Kalkanı

BEKLEME SÜRESİ6 saniye ⇒ 5 saniye

Lucian

Taban SG arttı.

Etrafta korkusuzca dolaşabilen şampiyonları daha iyi cezalandırabilmesi için, Lucian’ı koridor evresinin başlarında biraz güçlendiriyoruz.

Taban nitelikler

SALDIRI GÜCÜ61 ⇒ 64

Neeko

Neeko artık hasar almadan veya farklı bir yetenek kullanmadan da pasifini devre dışı bırakabiliyor.

Neeko kaynaklarını harcamak veya hasar almak zorunda kalmadan da gerçek biçimine dönebilsin diye ona ufak bir yaşam kalitesi getiriyoruz.

Pasif – Binbir Surat

YENİBÖYLE ÇOK DAHA GÜZELİMNeeko kılık değiştirmiş haldeyken kendi üstüne tıklayarak etkiyi sonlandırır ve bunu 2 saniyelik bir bekleme süresine sokar.

Pantheon

Q saplamaları artık infaz hasarı sağlıyor. E’si artık canavarlara daha az hasar vermiyor.

Q ve E’sinin canavarlara verdiği hasar üstünde yapılan ayarlamalara rağmen, ormancı Pantheon hâlâ diğer rollerindeki kadar güçlü değil. Dolayısıyla E’sinin canavarlara verdiği hasardaki azalmayı tamamen kaldırıyoruz. Çünkü şampiyonun ormandaki dengesi konusunda biraz fazla tedbirli davrandığımızı düşünüyoruz. Bunun ve Q’sunun saplama kısmına gelen değişikliğin dengeleri çok fazla değiştirmeyeceğini ve Pantheon’u yeniden öğrenmekte zorlanan oyunculara yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Q – Meteor Mızrağı

YENİSAPLAMA HASARIPantheon’un mızrağını saplamak (tuşu 0,35 saniye içinde bırakmak) artık canı %25 değerinin altında olan hedeflere daha fazla fiziksel hasar veriyor (sonuna kadar güç toplanılarak fırlatılan bir mızrağın hasarıyla aynı).


E – Siperli Saldırı

KALDIRILDICANAVARLARA KARŞI DAHA AZ HASARArtık destansı olmayan canavarlara daha az hasar vermiyor.

Qiyana

E’sinin taban hasarı azaldı. R’sinin bekleme süresi sabitlendi.

Qiyana’nın oyunun erken safhalarındaki takas hasarı onu koridorda gereğinden fazla güçlü kılıyor. İşin içine bir de ileri safhalarda ultisini neredeyse sürekli kullanabilmesi girince, şampiyona oyun boyunca karşı koymak epey zorlaşıyor.

E – Cüret

TABAN HASAR70/105/140/175/210 ⇒ 60/95/130/165/200


R – Toprağın Öfkesi

BEKLEME SÜRESİ120/100/80 saniye ⇒ Bütün yetenek seviyelerinde 120 saniye

Ryze

Taban büyü direnci arttı.

Ryze artık rekabetçi oyunlarda başarılı olabilmek için rakiplerine Aşırı Yüklenmek zorunda olmadığını kanıtladığına göre, şampiyonun hayatta kalma becerisini birazcık arttırabiliriz.

Taban nitelikler

BÜYÜ DİRENCİ30 ⇒ 34

Zyra

R’sinin bedeli sabitlendi; bekleme süresi azaldı.

Zyra’ya rakiplerini bir anda alaşağı edebilmesi için daha fazla fırsat veriyoruz.

R – Boğardikenler

BEDEL100/120/140 Mana ⇒ Bütün yetenek seviyelerinde 100BEKLEME SÜRESİ130/120/110 saniye ⇒ 110/100/90 saniye

Ücretsiz Şampiyon Rotasyonu

2017 yılında oyuncular haftalık ücretsiz şampiyon rotasyonunu yalnızca 10 şampiyonla sınırlı tutmamamızı istemişti. Biz de sistemimizi güncelleyerek toplam şampiyon sayısının %10’unun rotasyona girmesini sağlamış ve bu sayıyı 14’e çıkarmıştık. Qiyana’yla birlikte şampiyon sayımızı 145’e çıkarmış bulunuyoruz! Söz verdiğimiz gibi, Eylül 2019’un ilk haftasında başlayacak bir sonraki rotasyonumuz 15 şampiyon içerecek.

Giderilen Hatalar

  • Soraka, canı %40 değerinin altındayken artık R – Dilek yeteneğiyle kendini doğru şekilde daha fazla iyileştirebiliyor.
  • Belli şampiyonların hareketlilik yetenekleri, artık şampiyonlar yere saplandığında doğru şekilde devre dışı kalıyor (Zac’in E – Elastik Sapan, Malphite’ın R – Önlenemez Güç, Camille’in E – Kanca Atışı, Graves’in R – Parça Tesiri, Thresh’in W – Karanlık Geçiş ve Fiddlesticks’in R – R – Karga Sürüsü yetenekleri).
  • Rek’Sai artık R – Hiçlik Hücumu yeteneğini başlatırken rakibi katledilirse, kısa süreli bir “Yeri Değiştirilemez” güçlendirmesi kazanmıyor.
  • Arındır, artık Viktor’un Eklenti – İçe Patlama’yla kullandığı W – Çekim Alanı yeteneğinin sersemletme etkisini kaldırıyor.
  • Lee Sin’in Q – Titreşim Darbesi yeteneğinin atılma hızı artık doğru düzeyde (9.16’daki kadar yavaş değil).
  • Sylas, R – Gasp ile Pantheon’un R – Gökkubbenin Çöküşü yeteneğini kullanmasının hemen ardından katledilirse, artık eşyalarını ve temel yeteneklerini kullanamaz hale gelmiyor.
  • Sivir’in W – Seken Atış yeteneği, artık şampiyon Shojin’in Mızrağı veya Kozmik Sezgi kullanarak Bekleme Süresinde %45 Azalmaya ulaştığında da doğru şekilde sekiyor.
  • Statikk Hançer taşıyan bir rakip Mordekaiser’in R – Ölüler Âlemi içindeyken Mordekaiser’e saldırdığında, eşya artık âlemin dışındaki hedeflere hasar vermiyor.
  • Tahm Kench başka bir birim üstünde W – Ham Yap yeteneğini kullanırken katledildiğinde, bu birimin canı artık doğru şekilde 1’in altına düşebiliyor.

Yakında Gelecek Kostüm ve Renkler

Bu yamanın çıkışını takip eden günlerde yayınlanacak kostümleri aşağıda bulabilirsiniz. Tam çözünürlükte açılış görselleri için LoL Görüntüleri uygulamasını edinin!

Ağaç Ata Ahri

Ağaç Ata Veigar

Ağaç Ata Nocturne

Zebani Varus

Zebani Shen

Zebani Galio

Bu yamanın çıkışını takip eden günlerde yayınlanacak renkleri aşağıda bulabilirsiniz:

Ağaç Ata Ahri

Ağaç Ata Veigar

Ağaç Ata Nocturne

Zebani Varus

Zebani Shen

Zebani Galio

Digiqole ad

admin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir